Leningrad o Cowboys
Enar Nordvik
Tidning for andlig gackelse och fri vision

N:o 198885.
Utkommer varje helgfri torsdageftermiddag.
REDAKTION: fv. inl.bo. S.O.E. P:son, Hr. Dr. No., fv. ordf. Nord(v)ik och Ark. B.M.K. Enok.
Redaktions- och expeditionslokaler; Axvägen 11, Skellefteå.
Det man har förvärvat med våld går i alla gårdar, slickar alla skålar.Ords. 83:37

Senaste tidener:
Jag är Enar. Överutbildad och underarbetad arkitekt boende i Skellefteå med mina ungar Signe och Hadar. Förtjust i ord och skriver och läser lite ibland. Arbetar emellanåt, och är pappa emellanåt. Politiker är jag inte längre. Villkorligt dömd, absolutist och feminist och har nobbat medlemskap i Tempelriddareorden. Härstammar från Böle, men saknar ibland Stockholm. Har läst Betongens form och teknik 4p. Tror på Gud men inte på religion. När ni vet var ni har mig har jag förlorat.

Hyser i övrigt tämligen traditionella intressen, bland vilka följande kan nämnas: familj och släkt, skattjakt, äpplen, Cole Porter, pepparkakshus, fria encyklopedier och andra lustigheter.


Enars utseende varierar

Från bilderboken: Den sociale kameleonten och anarkitekten S. O. E. Nordvik i yrvädret en aprilafton.


Lite data om hönshuset

Redaktören 2016-10-16 00:04


Fantastisk drake! Har just visat den och andra historiska mästerverk för barnen (som visat sig redo genom att dessförinnan uttrycka oproportionerlig uppskattning för ett oansenligt pepparkaksbygge i en Spöket Laban-episod).
Tack, och god jul!

Signaturen Einar.Redaktionen acceptererar inget ansvar och ansvarar ej för någon form av vinstförlust, uteblivna intäkter, materiella eller psykiska skador, förväntade besparingar eller ökade kostnader eller utlägg eller någon annan form av förlust som direkt, indirekt eller på annat sätt uppkommit p.g.a. bruk eller missbruk av våra sidor. För övrigt har vi ingenting gjort. Alltihop är en sammansvärjning. Det var inte vi. Det var den enarmade mannen. Dessutom var det inte meningen. Rösterna tvingade oss.