Tallbergsbroarna över Öreälven
De tre järnvägsbroarna från 1891-1994 beskriver 100 år av ingenjörskonst.

Konstvägen Sju Älvar
En 35 mil lång konstutställning från Holmsund till Borgafjäll.

Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs
På 1920-talet började Charlotta Berglund med sonen Alfred anlägga en blomstrande lustgård i den karga fjällmiljön i Ammarnäs. En trädgård med tusentals växter. Återinvigd 2014.

Den förlorade skorstenen på Rönnskär
Europas högsta skorsten - 145 meter - uppfördes 1928 på smältverket på Rönnskär. Idag är både skorstenen och arseknikhalterna betydligt lägre.

Linbanan mellan Kristineberg och Boliden
Linbanan byggdes under andra världskriget och var med sina 96 kilometer världens längsta linbana till nedläggningen 1987.

Fatmomakke kyrkstad i Kultsjödalen
Fatmomakke har varit kyrkstad sedan 1700-talet och är den mest framträdande samiska kyrkstaden i landet.

Stornorrfors vid Norrforsen
Stornorrfors ersatte 1958 Klabböle kraftstation och är det vattenkraftverk i Sverige som producerar mest el, ca 2 300 GWh årligen. Fallhöjden är 75 meter. Världens största kraftverkstunnel och Sveriges längsta laxtrappa.

Västerbottens sju underverk
#AC7U UNDERVERK / NATURVERK / STORVERK / OVERK / KULTURVERK / regler